FUKTSENSOR I SKYBASERT TJENESTE

Sensius sikrer din eiendomsverdi

Toppmoderne sensorteknologi inntar eiendomsbransjen, der kvalitetssensorer er koblet direkte opp mot bygningssakkyndige. Din bolig vil fremover passe på seg selv, og ved behov varsle deg og bygningssakkyndige ved en eventuell tidlig fase i et skadeløp.

Nyeste teknologi

Sensius utvikler fuktsensor som kommer fra prosessindustrien. Sensorene er små digitale løsninger som skjules i kontruksjonen.

Skjult i konstruksjonen

De nyeste digitale sensorene legges skjult i kontruksjonen, men med mulighet til tilgjengelig for eiere og bygningssakkyndig.

Overvåker tilstanden

Sensorene overvåker tilstanden og varsler eier og bygningssakkyndige ved behov, slik at en eventuell skade i kontruksjonen vil bli oppdaget tidlig.

SENSIUS NORGE
Gjør boligen din smart og få den til å varsle selv

Digitale sensorer overvåker din eiendomverdi

Fuktskader i boliger og utfordringer med inneklima kan komme gradvis og gjøre store skader før det blir oppdaget. Vi takstmenn kommer ofte sent inn i skadeforløpet. Skadene starter ofte inne i bygningskonstruksjonen og utvikler seg der, før de senere blir oppdaget. Toppmoderne sensorteknologi inntar eiendomsbransjen, der kvalitetssensorer er koblet direkte opp mot bygningssakkyndige. Din bolig vil fremover passe på seg selv, og ved behov varsle deg og bygningssakkyndige ved en eventuell tidlig fase i et skadeløp. Sensius er koblet direkte til Takstmenn. 

Referanser - Næringsbygg

Vi har lang erfaring med sensorteknologi. Sensorene anvendes i dag, i utallige næringsbygg der teknologien er i bruk. Installasjonen er i bruk i hele Norge.

SENSIUS NORGE
Gir deg kontroll på fukt i badet ditt.

Sensius app

Rutinekontroll

Sensius appen gir deg en oversikt over alle vedlikhold oppgaver du bør ha kontroll over i huset ditt.

Temperaturkontroll

Sensius gir deg mulighet til å installere flere type sensorer i huset ditt. Temperatur , dørkontroll og vanndedektor.

Tilstandsrapport

Sensorene legger verdiene de måler rett inn i tilstandsrapporten til din eiendom. Måleverdiene vil kunne dokumentere gode verdier over lang tid, og sikre gode verdier for eiendomsmassen.

Fagkyndig personell

Utvikling av programvare gjøres av fagfolk med ekspertkompetanse fra NTNU. Installasjon og overvåkning gjøres i samarbeid med bygningssakkyndige. 

Bestill befaring hos oss

Fagpersonell foretar befaring og installering av sensorene i din bolig.